Välkommen

Vad är Bushcraft Sverige?

Bushcraft Sverige är en ideell rikstäckande förening som verkar för att främja och utveckla bushcraft. Vi vill bevara, utveckla och sprida kunskapen om att leva i naturen av naturen.  Vi värnar om hållbart bruk av naturen och följer allemansrätten för att även våra barn ska kunna föra traditionen vidare.

Vad är bushcraft?

Bushcraft är en samling kunskaper som man behöver för att kunna utöva ett mer naturnära friluftsliv. Dessa kunskaper innebär att kunna läsa av naturen och de spår den lämnar efter sig. Att kunna finna ätliga växter och material för att kunna tillverka det man behöver.

#Bushcraftfamiljen