Om oss

Bushcraft Sverige är en ideell rikstäckande förening som verkar för att främja och utveckla bushcraft.

Vi vill bevara och utveckla bushcraftens kunskap och tradition 

Föreningen är ett nav för bushcraft i Sverige, för att bevara, utveckla och sprida den mångåriga kunskapen om vildmarks- och överlevnadstekniker. Vi vill att fler ska lära sig konsten att använda naturen för att leva och vistas i naturen. Vi värnar om hållbart bruk av naturen och följer allemansrätten för att även våra barn ska kunna föra traditionen vidare.

Allemansrätten

Gemenskap är nyckeln för bushcraftens framtid

En förutsättning för att kunskapen om bushcraft ska kunna spridas är att vi skapar arenor och forum, både digitalt och i verkliga livet, för kunskapsutbyte och att dela idéer och erfarenheter. Bushcraft Sverige som förening kommer att bjuda in medlemmar, och andra intresserade, att delta på träffar och aktiviteter tillsammans. Dit välkomnar vi de som är nyfikna på vad bushcraft är, de redan inbitna och de som vill träffas framför en lägereld tillsammans.

För oss är det viktigt att alla våra forum har högt i tak och är inkluderande oavsett våra medlemmars kön, etnicitet, religiösa tillhörighet, funktionsnedsättning eller ålder.

Vår målsättning är att föreningen skall ha en jämn könsfördelning både på vårat facebookgrupp samt på våra träffar. Vi jobbar för en jämn könsfördelning och har gått från att ha 2,5% kvinnor till nu 11% i den facebookgrupp som låg till underlag till förening. Könsfördelningen är ännu jämnare på våra aktiviteter.

Facebookgruppen

Vad är Bushcraft?

Det finns många olika sätt att förklara bushcraft. Så här vill vi definiera och förklara vad bushcraft är:

Bushcraft är en samling kunskaper som man behöver för att kunna utöva ett mer naturnära friluftsliv. Dessa kunskaper innebär att kunna läsa av naturen och de spår den lämnar efter sig. Att kunna finna ätliga växter och material för att kunna tillverka det man behöver. Men Bushcraft är även att kunna göra upp en eld med tekniker från stenåldern till moderna hjälpmedel till att kunna hantera enkla verktyg som kniv, yxa och såg.

#Bushcraftfamiljen